အသဲကွဲရင် ပိုလှအောင်နေပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ bobby soxxer