ရေခဲပြင်ထဲမှာ ခဲ’ သွားတဲ့လူတစ်စု။ (ပုံကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ပါ)⬇⬇⬇