ဦးခေါင်း (၃) လုံးနဲ့ နဂါးရုံဘုရားရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်။