အိတ်ထဲမှာ ကွန်ဒုံးတခု အမြဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်(ပုံနှိပ်၍ကြည့်ပါ👇)