အများနဲ့မတူ ကွဲပြားနေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ​ဟိုတယ်ကြီးများ။