သုံးမကုန်နိုင်တဲ့ စည်းစိမ်တွေရှိနေပေမဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမရှိတဲ့ ဘုရင်မ။