”ရှင်မွေလ ကို ရတဲ့ မိန်းကလေးက ကံကောင်းမှာပါ”—ပိုးကြာဖြူခင်။