ရွာလုံးကျွတ်နီးပါး သရဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ရွာလေး (ဖြစ်ရပ်မှန်)