ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုလုံးနီးပါးကို ဒီအိမ်ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတယ်။