မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတဲ့ ကားကို မကြိုက်လို့ မြစ်ထဲပစ်ချလိုက်တဲ့သူ။