မြန်မာ့သမိုင်းထဲက အိမ်ထောင်ရှင် အပျိုစင် မင်းသမီး(၃)ပါး အကြောင်း။