မိဘကို ခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ ကိုယ်တိုင်ခွေးဖြစ်သွားတဲ့ မခင်လှ။