ပုဆိုးကျွတ်သွားလို့ ရှက်ပြုံးကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ ကွီးအောင်လ။