နောက်ဆုံးညစာကို ထူးထူးဆန်းဆန်း မှာစားခဲ့ကြတဲ့ သေဒဏ်ကျ အကျဥ်းသားများ။