ခြေထောက်ပါတဲ့ မြွေများအကြောင်း၊ သွားတွေပေါက်ခဲ့တဲ့ ငှက်တွေအကြောင်း။