‘ကွက်လပ်မရှိ’ က စိန်ခေါ်မှုအပြည့်ပဲ” ဆိုတဲ့ ကျော်ထက်ဇော်။